Chúng tôi tự hào là một trong những nhà phân phối dây và cáp điện lớn nhất miền bắc…
+ Taihan-Sacom.
+ LS
+ GoldCup
+Lioa
+Trần Phú.