Dự án đã triển khai

 

CHÙA BÁI ĐÍNH-NINH BÌNH

ChuaBaiDinh
Chùa Bái Đính – Ninh Bình, dùng toàn bô đèn chiếu sáng Philips

Tin Liên Quan